رفاقت شعر

قدم قدم ، تا رفاقت

دوشنبه, جولای 16th, 2012 | ازدواج و خانواده | بدون نظر

بر چسب های مرتبط:
قدمت روی چشم افزار آزما رفاقت و دوستی دادنا قدم چهار رفاقت قدمت روی چشم رفاقت یعنی افزار نرم دادن قدمت وعفوك عن مقدمی قدمعلی سرامی خرید شارژ خرید قدموس رفاقت رفاقت تعطیل رفاقت رفاقت یعنی خرید شارژ همراه اول رفاقتی قدمت ایران قدمت نوروز قدم نورسیده مبارک رفاقت شعر

قدم قدم ، تا رفاقت

قدم قدم ، تا رفاقتمحبت منبع اصلی نور و گرمی هر خانه و عامل اساسی آرامش روحی در هر خانواده‌ای می‌باشد، چه سعادتمند هستند افراد خانواده‌ای که علاوه بر انجام وظایف خویش به عنوان همسر، پدر، مادر و فرزند با یکدیگر دوست بوده و به مرحله ی رفاقت رسیده‌اند. در چنین کانون گرم و آرامش بخشی هیچ‌یک از اعضای خانواده احساس تنهایی و دلتنگی نکرده و بهترین ساعات زندگی خود را نه در خارج از خانه و با دیگران، بلکه با بهترین دوستان و نزدیک‌ترین افراد زندگی خویش در خانه ی خود که تبدیل به خانه ی دوست شده با سعادت سپری می‌سازند.
چه بسیار همسران که یک عمر در زیر یک سقف با یکدیگر زندگی کرده ولی هنوز طعم دوستی و محبت واقعی را نچشیده‌اند و چه بسیار فرزندان که به علت نیافتن یک دوست و رفیق خوب در خانه در دام تباهی و بدنامی دوست نمایان نااهل به ورطه ی بدبختی و شقاوت افتاده‌اند . برای رسیدن به مرحله ی رفاقت و ورود به جایگاه دوستی با همسر و فرزندان خویش باید چند گام برداشت که به ترتیب اولویت عبارتند از:
 
› ادامه مطلب

Tags: , , , , , , ,

تراوین

دسته بندی

متا

جستجو