دانی

دانی که زندگانی خوش کدام است؟

دوشنبه, نوامبر 28th, 2011 | قطعات ادبی | بدون نظر

دانی که زندگانی خوش کدام است؟

 از سخنان خواجه عبد الله انصاری

پیش به سوی عشق و آرامشزندگی خوش

دانی که زندگانی خوش کدام است؟
 آن کس که همیشه بی‏نام است و از حق بر دل وی پیام است و بر زبان و دل او ذکر دوست بر دوام است و از هر دومولا او را تمام است. دنیا او را دام است و عقبی دانه که اللّه‏ سرّ او می‏داند. هستی تو دام است و دو گیتی دانه. هوش دار که در دام نیفتی به سبب دانه.

غلبه‏ی هوای نفس

ای طالب! گوش دار که مراد در هوای نفس بر تو غالب نگردد، دست مرادش بسته می‏دار و سر فضولش کوفته می‏دار، آلتش مده که دشمن است تو را از این دولت طلبکاری بیندازد که مغبون دنیا و آخرت گرداند.
اگر گوید که سیر نانم ده که شکر کنم، گو:
› ادامه مطلب

Tags: , , ,

تراوین

دسته بندی

متا

جستجو