مامايي

چكيده بيماري هاي زنان و مامايي

جمعه, دسامبر 30th, 2011 | زنان, مامايي, کتاب | بدون نظر     

 همه چيز در مورد بيماري
هاي زنانو مامايي

 

زايمان ، شيرين ترين
سختي دنيا
ISBN : 964-7539-94-0

قيمت
: 6000 تومان

خرید<br />
                                                اينترنتي
   خرید<br />
                                                اينترنتي

اين
محصول
 
چنان كه از عنوان آن پيدا است حاوي تمام اطلاعات همه بيماري هاي زنان و
اصول مامايي است .

تمام
اطلاعات موجود در اين محصول ناشي از تحقيقات بسيار زياد در طول 20 سال
گذشته در جهان مي باشد.


مقايسه زايمان بدون درد با بيحسي اپيدورال و زايمان طبيعي …

مطلوب ترين سنين براي
باردار شدن زنان …قيمت
: 6000 تومان

خرید<br />
                                                اينترنتي
   خرید<br />
                                                اينترنتي


 • مراحل و مدت زايمان


 • مزاياي زايمان طبيعي بر سزارين


 • مراقبتهاي پس از زايمان


 • علائم خطر پس از زايمان


 هدف اين محصول توضيح مطالب دشوار علمي در مورد زنان و زايمان و دوران
بارداري است اما به صورت خيلي ساده و قابل فهم براي تمام خانم ها .

همه چيز در مورد زايمان
بدون درد.


بهترين فاصله ي سني ميان فرزندانقيمت
: 6000 تومان

خرید<br />
                                                اينترنتي
   خرید<br />
                                                اينترنتي


 درد زايمان يكي از شديدترين دردهايي است كه بشر در طول ساليان عمر خود
تجربه نموده و زايمان در آب يكي از راههاي رسيدن به زايمان بي‌درد است


ساختار قالبي و
جدول هاي بسرعت قابل دسترسي اين محصول ، باعث ارايه ي اطلاعات كليدي
بصورت سهل و ساده مي شود.

عمده
موضوعات كتاب

 • مراقبت هاي دوران
  بارداري

 • از دست رفتن جنين

 • طب جنين

 • بارداري دوقلو

 • خونريزي سه ماهه ي
  سوم

 • هيپرتانسيون در
  حاملگي           

› ادامه مطلب

Tags: , ,

چكيده بيماري هاي زنان و مامايي

یکشنبه, سپتامبر 4th, 2011 | زنان, مامايي, کتاب و سی دی | بدون نظر     

 

 

همه چيز در مورد بيماري
هاي زنانو مامايي

 

زايمان ، شيرين ترين
سختي دنيا
ISBN : 964-7539-94-0

قيمت
: 6000 تومان

خرید<br />
                                                اينترنتي
   خرید<br />
                                                اينترنتي

اين
محصول
 
چنان كه از عنوان آن پيدا است حاوي تمام اطلاعات همه بيماري هاي زنان و
اصول مامايي است .

تمام
اطلاعات موجود در اين محصول ناشي از تحقيقات بسيار زياد در طول 20 سال
گذشته در جهان مي باشد.


مقايسه زايمان بدون درد با بيحسي اپيدورال و زايمان طبيعي …

مطلوب ترين سنين براي
باردار شدن زنان …قيمت
: 6000 تومان

خرید<br />
                                                اينترنتي
   خرید<br />
                                                اينترنتي


 • مراحل و مدت زايمان


 • مزاياي زايمان طبيعي بر سزارين


 • مراقبتهاي پس از زايمان


 • علائم خطر پس از زايمان


 هدف اين محصول توضيح مطالب دشوار علمي در مورد زنان و زايمان و دوران
بارداري است اما به صورت خيلي ساده و قابل فهم براي تمام خانم ها .

همه چيز در مورد زايمان
بدون درد.


بهترين فاصله ي سني ميان فرزندانقيمت
: 6000 تومان

خرید<br />
                                                اينترنتي
   خرید<br />
                                                اينترنتي


 درد زايمان يكي از شديدترين دردهايي است كه بشر در طول ساليان عمر خود
تجربه نموده و زايمان در آب يكي از راههاي رسيدن به زايمان بي‌درد است


ساختار قالبي و
جدول هاي بسرعت قابل دسترسي اين محصول ، باعث ارايه ي اطلاعات كليدي
بصورت سهل و ساده مي شود.

عمده
موضوعات كتاب

 • مراقبت هاي دوران
  بارداري

 • از دست رفتن جنين

 • طب جنين

 • بارداري دوقلو

 • خونريزي سه ماهه ي
  سوم

 • هيپرتانسيون در
  حاملگي

 

› ادامه مطلب

Tags: ,

کمر درد در زنان باردار

پنجشنبه, ژانویه 20th, 2011 | مامايي | بدون نظر

نوشته شده توسط دکتر ظهرابی
  

حاملگي مي تواند موجب وارد شدن فشار بر ناحيه پايين كمر شود …   تخمين زده شده است كه بيش از پنجاه تا هشتاد درصد زنان باردار در زماني از دوره حاملگي به كمر درد مبتلا خواهند شد.
با افزايش تعداد بارداريها شيوع كمر درد افزايش مي يابد.

› ادامه مطلب

Tags: , , ,

تراوین

دسته بندی

متا

جستجو