ایرانی

پرهیجان ترین و پرطرفدارترین بازی آنلاین استراتژیک دنیا

همانند یک گلادیاتور و فرمانده تمام عیار، استاد تاکتیک های جنگی باستانی و رومی شوید!

سرورهای قوی، بدون باگ و با پشتیبانی کامل تراویان

T r a a V  i a a n  . i r

فرماندهی دهکده خود را بدست بگیرید، ارتش بسازید اتحاد تشکیل دهید و به دهکده های دیگر حمله کنید و قهرمان بازی شوید

هم اکنون مردم دهکده، چشم انتظار حماسه سازی شما هستند

تراوین ایران

مجموعه جامع طرح خرطومی فلزی+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی

سه شنبه, سپتامبر 10th, 2013 | فروشگاه

بر چسب های مرتبط:
خرید شارژ همراه اول فرز خرطومی ط ̄ط±ط ̄ط ́ظ\2021 ط3ظƒط3 تولیدی پوشاک زنانه آموزش فیس بوک ط ̄ط±ط ̄ط ́ط© تولیدی مبلمان تولیدی مانتو تولیدی پوشاک بچه گانه شیلنگ خرطومی مجموعه ورزشی زیتون مجموعه مادرانه تولیدی لباس مجموعه ورزشی چمران مجموعه نرم افزاری گردو

خرید پستی مجموعه جامع طرح خرطومی فلزی+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی

مجموعه جامع طرح خرطومی فلزی+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی

مجموعه جامع طرح خرطومی فلزی+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی

فهرست
مقدمه . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٦
١‐ معرفی محصول . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٧
٧ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . ( ١‐ نام و کد محصول ( آیسیک ٣ ‐١
٢‐ شماره تعرفه گمرکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧ ‐١
٣‐ شرایط واردات محصول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٧ ‐١
٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول . …………………………………………………………………………………………………………………………….. ٨ ‐١
٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ………………………………………………………………………………… ٨ ‐١
١‐ مروری بر قیمت های داخلی محصولات . ……………………………………………………………………………………………………………………………. ٨ ‐٥‐١
٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی محصولات …………………………………………………………………………………………………………………………… ٩ ‐٥‐١
٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول . ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠ ‐١
٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ……………………………………………………………………………………. ١٠ ‐١
٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ………………………………………………………………………………………………………………………… ١٠ ‐١
٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ………………………………………………………………………………………………………………. ١٠ ‐١
١٠ ‐ معرفی شرایط صادرات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١ ‐١
٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١٢
١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی ٥ سال گذشته ……………………………………………………………………………………………………… ١٢ ‐٢
١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری . ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٢ ‐١‐٢
٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور ……………………………………………………………………………………………….. ١٣ ‐١‐٢
٣‐ بررسی روند تولید واقعی واحدهای فعال در کشور ………………………………………………………………………………………………………….. ١٣ ‐١‐٢
٤‐ بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال …………………………………………………………………………………………………………….. ١٤ ‐١‐٢
٥‐ نگاهی به راندمان تولید ( درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال . ………………………………………………… ١٦ -١‐٢
٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول . …………………………………………………………… ١٦ -١‐٢
٢‐بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه . …………………………………………………………………………………………………………………. ١٦ ‐٢
١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور . ……………………………………………………………………………………………………………………………. ١٨ ‐٢‐٢
٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………….. ١٩ ‐٢
٤‐ جمع بندی عرضه . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٠ ‐٢
٥‐ بررسی روند مصرف طی ٥ سال گذشته . ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢١ ‐٢
٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٢ ‐٢
٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات در آینده …………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٢ ‐٢
١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده ……………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٢ ‐٧‐٢
٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار . ……………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٣ ‐٧‐٢
٣‐ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ………………………………………………………………….. ٢٤
١‐ نگاهی به روشتولید ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٤ ‐٣
٢‐ مقایسه روشتولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان …………………………………………………………………………………………………… ٢٤ ‐٣
٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در تولید محصول . …………………………………………………………………………………………………… ٢٥
٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز . ………………………………………………………. ٢٦
١‐ زمین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٧ ‐٥
٢‐ محوطه سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٧ ‐٥
٣‐ عملیات ساختمانی . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٨ ‐٥
٤‐ ماشین آلات تولیدی . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٨ ‐٥
٥‐ تجهیزات اصلی (آزمایشگاه، کارگاه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٨ ‐٥
٦‐تاسیسات عمومی . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٩ ‐٥
٧‐ وسایل اداری و خدماتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٩ ‐٥
٨‐ ماشین آلات حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٩ ‐٥
٩‐ هزینه های قبل از بهره برداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٠ ‐٥
١٠ ‐ هزینه های پیشبینی نشده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٠ ‐٥
١١ ‐ برآورد حداقل ظرفیت اسمی اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٠ ‐٥
١‐ لحاظ کردن نقطه سربه سر تولید ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٠ ‐١١‐٥
٢‐ لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار . …………………………………………………………………………………………………………………………… ٣١ ‐١١‐٥
٦‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن . ……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٤
١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها ………………………………………………………………………………………………………………. ٣٤ ‐٦
٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٤ ‐٦
٣‐ بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده ………………………………………………………………………….. ٣٤ ‐٦
٧‐ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٥
٨‐ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال . …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٦
٩‐ بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح . …………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٧
١‐ برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن . …………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٧ ‐٩
٢‐ برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن . ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٧ ‐٩
٣‐ برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ……………………………………………………………………………………………………………….. ٣٨ ‐٩
٤‐ برآورد هوای فشرده مورد نیاز و چگونگی تأمین آن ……………………………………………………………………………………………………………………. ٣٨ ‐٩
٥‐ برآورد تاسیسات گرمایشی و سرمایشی . ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٨ ‐٩
٦‐ سایر تجهیزات مورد نیاز . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٩ ‐٩
٧‐ برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٩ ‐٩
١٠ ‐ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٤٠
١‐ حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی . ………………………………………………………………………………………………… ٤٠ ‐١٠
٢‐ حمایت های مالی . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٤٠ ‐١٠
١١ ‐ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید . ……………………………………………………………………. ٤١
١‐ بررسی بازار . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٤١ ‐١١
٢‐ عرضه و تقاضا . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٤١ ‐١١
٣‐ هزینه های سرمایه گذاری . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٤١ ‐١١
٤‐ ظرفیت اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٤١ ‐١١
٥‐ اشتغال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٤١ ‐١١
٦‐ تولید جهت مصرف داخلی/ تولید جهت صادرات ……………………………………………………………………………………………………………………… ٤٢ ‐١١
٧‐ پیشنهاد محل اجرای طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٤٢ ‐١١
١٢ ‐ منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٤٣
فهرست جداول
جدول ١ ‐ مشخصات فنی محصول طرح . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧
جدول ٢ ‐ کد آیسیک محصولات طرح . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧
جدول ٣ ‐ شماره تعرفه گمرکی محصولات طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٧
جدول ٤ ‐ برخی از تولید کنندگان(فروشندگان) محصولات طرح ………………………………………………………………………………………………………………. ٨
جدول ٥ ‐ قیمت داخلی محصولات طرح . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٩
جدول ٦ ‐ قیمت جهانی محصولات طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٩
جدول ٧ ‐ شرایط ورود به بازارهای جهانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١
جدول ٨ ‐ ظرفیت بهره برداری تولید کنندگان واحدهای فعال ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٢
جدول ٩ ‐ ظرفیت اسمی طرحهای راه اندازی شده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٣
جدول ١٠ ‐ روند تولید واقعی سالانه واحدهای فعال در کشور . ………………………………………………………………………………………………………………… ١٣
جدول ١١ ‐ فهرست برخی از شرکتهای سازنده ماشین آلات . ………………………………………………………………………………………………………………….. ١٦
جدول ١٢ ‐ وضعیت طرحهای جدید و در حال توسعه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٧
جدول ١٣ ‐ پیش بینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا . ………………………………………………………………………………………………………… ١٨
جدول ١٤ ‐ پیش بینی به بهره برداری رسیدن طرح های در حال اجرا . ………………………………………………………………………………………………….. ١٩
جدول ١٥ ‐ روند واردات طی ٥ سال گذشته . …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١٩
جدول ١٦ ‐ برآورد عرضه . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٠
جدول ١٧ ‐ روند مصرف طی ٥ سال گذشته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢١
جدول ١٨ ‐ روند صادرات طی ٥ سال گذشته . …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٢
جدول ١٩ ‐ برآورد میزان تقاضای داخلی در آینده . ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٣
جدول ٢٠ ‐ جمع بندی بازار محصول . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٣
جدول ٢١ ‐ نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تولید ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٥
جدول ٢٢ ‐ هزینه ثابت سرمایه گذاری اجرای این طرح . …………………………………………………………………………………………………………………………. ٢٧
جدول ٢٣ ‐ هزینه محوطه سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٧
جدول ٢٤ ‐ هزینه عملیات ساختمانی . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٨
جدول ٢٥ ‐ هزینه ماشین آلات تولیدی . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٨
جدول ٢٦ ‐ هزینه تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٩
جدول ٢٧ ‐ هزینه تاسیسات عمومی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٩
جدول ٢٨ ‐ هزینه ماشین آلات حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٠
جدول ٢٩ ‐ برآورد هزینه های ثابت و متغیر دوران بهره برداری . ……………………………………………………………………………………………………………… ٣٢
جدول ٣٠ ‐ برآورد درآمد سالانه تولید در دوران بهره برداری . …………………………………………………………………………………………………………………. ٣٣
جدول ٣١ ‐ مواد اولیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٤
جدول ٣٢ ‐ روند تغییرات قیمت جهانی پی وی سی . ………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٤
جدول ٣٣ ‐ نیروی انسانی لازم طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٦
جدول ٣٤ ‐ هزینه اجرای تاسیسات برقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٧
جدول ٣٥ ‐ هزینه اجرای تاسیسات آبرسانی . ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٧
جدول ٣٦ ‐ هزینه اجرای تاسیسات سوخت رسانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٨
جدول ٣٧ ‐ هزینه احداث تجهیزات هوای فشرده . ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٨
جدول ٣٨ ‐ هزینه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات لازم . ……………………………………………………………………………………………………….. ٣٩
جدول ٣٩ ‐ هزینه سایر تجهیزات . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣این طرح توجیهی به صورت جامع می باشد ودر 42صفحه تهیه شده است.
این طرح بدون شک برای دریافت وام از موسسات بانکی بسیار مناسب می باشد و شما با داشتن این طرح و محاسبات و راهکارهای درون این طرح می توانید از مزایای قانونی آن و بهره مندی از وام آن استفاده نمایید
در ضمن لازم به یاد اوری است که به همراه این مجموعه ,فایل ها و مجموعه های آموزشی مرتبط ضمیمه و ارسال می شود که راهنمای بسیار جامعی برای شما عزیزان در راستای ایجاد شغلی بهینه و پربارخواهد بود.
تمامی فایل های این مجموعه به صورت
word
یا
pdf
و
power point
است که در زمینه طرح , شغل و یا کار آفرینی فوق جمع اوری شده است.
در ضمن فایل طرح توجیهی که در بالا ذکر شده به صورت فایل word می باشد و به راحتی این طرح توسط شما قابل ویرایش و پرینت می باشد.
لطفا در صورت تهیه مجموعه ما به راهنمای استفاده از این مجموعه دقت فرمایید.
نکته برای آن دسته از افرادی که به دنبال اطلاعات دیگر هستند :
این مجموعه بدون شک راهنمایی کم نظیر برای تجار و یا تولید کنندگان صنایع و مشاغل مرتبط می باشد به طوریکه بعضا راهنمایی برای نحوه و شیوه بهینه تولید می باشد که مطمئنا برای این دسته مفید است.

فروشنده: عصر شاپ

قیمت: 15,000 تومان

درصد :35

روش خرید: برای خرید مجموعه جامع طرح خرطومی فلزی+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد
نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید،
روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید مجموعه جامع طرح خرطومی فلزی+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی

 • منبع : پارس کلوب
 • Tags: , , ,

  هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

  دیدگاه شما

  شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر بگذارید.

  تراوین

  دسته بندی

  متا

  جستجو