ایرانی

پرهیجان ترین و پرطرفدارترین بازی آنلاین استراتژیک دنیا

همانند یک گلادیاتور و فرمانده تمام عیار، استاد تاکتیک های جنگی باستانی و رومی شوید!

سرورهای قوی، بدون باگ و با پشتیبانی کامل تراویان

T r a a V  i a a n  . i r

فرماندهی دهکده خود را بدست بگیرید، ارتش بسازید اتحاد تشکیل دهید و به دهکده های دیگر حمله کنید و قهرمان بازی شوید

هم اکنون مردم دهکده، چشم انتظار حماسه سازی شما هستند

تراوین ایران

 بررسي تنوع ژنتيكي براي عملكرد و كيفيت علوفه در فاميل هاي ناتني چچم دايمي (Lolium perenne) تحت شرايط كشت فاصله دار و متراكم

دوشنبه, فوریه 28th, 2011 | کشاورزی

نوشته شده توسط همکلاسی
  

style="direction: rtl; background-color: rgb(206, 223, 242); width: 450px; " frame="1"
cellspacing="3" >
style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-weight:bold; text-align: center; background-color: rgb(255, 255, 204); width:15%">
عنوان مقاله
 بررسي تنوع ژنتيكي براي عملكرد و كيفيت علوفه در فاميل هاي ناتني چچم دايمي (Lolium perenne) تحت شرايط كشت فاصله دار و متراكم
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);"> نشریه

مجله علوم زراعي ايران 1381
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">نویسنده

 جعفري علي اشرف
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">حجم
فایل

237
کیلو بایت
style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"
dir="ltr"> style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0);">دریافت مقاله

title=" بررسي تنوع ژنتيكي براي عملكرد و كيفيت علوفه در فاميل هاي ناتني چچم دايمي (Lolium perenne) تحت شرايط كشت فاصله دار و متراكم">
alt="دریافت مقاله"
src="http://hamkelasy.com/components/com_hamticle/templates/pdf_icon_small.gif">

کلمات کلیدی :

 چچم دائمي، عملكرد علوفه، كيفيت علوفه، وراثت پذيري، همبستگي


چکیده مقاله :

 اين تحقيق به منظور تعيين ميزان و ماهيت تنوع ژنتيکي و ارتباط بين عملکرد علوفه خشک و سه صفت کيفي (درصد قابليت هضم، درصد قندهاي محلول در آب و درصد پروتئين خام) در يک توده ديپلوئيد چچم دائمي (Lolium perenne) تحت شرايط کشت فاصله دار و متراکم انجام شد. تعداد 24 ژنوتيپ به صورت تصادفي انتخاب شدند. هر يک از ژنوتيپ ها به هشت کلون تقسيم شدند و با استفاده از روش تلاقي پلي کراس، بذور فاميل هاي ناتني (Half sib families) توليد شدند. سپس کلون هاي والديني و بذور نتايج در شرايط کشت فاصله دار و متراکم، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به مدت دو سال مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي اندازه گيري درصد قابليت هضم، قندهاي محلول در آب و پروتئين خام از طيف سنج مادون قرمز نزديک (NIR) استفاده شد. تجزيه ژنتيکي داده ها، نشان داد که وراثت پذيري عمومي براي صفات کيفي در کشت فاصله دار نسبتا زياد (0.8- 0.48=h2b) ولي براي عملکرد علوفه متوسط بود (0.49- 0.25=h2b). مقدار وراثت پذيري خصوصي براي عملکرد علوفه کم (0.03- 0.01= h2n) بود در حالي که مقدار آن براي صفات کيفي بيشتر (0.91- 0.03=h2n) بود. نتايج نشان داد که واريانس غير افزايشي (غالبيت) مهم ترين جز کنترل کننده عملکرد علوفه بوده است در حالي که براي صفات درصد قابليت هضم، قندهاي محلول در آب و پروتئين خام واريانس افزايشي مهم تر بود. همبستگي ژنوتيپي بين قابليت هضم و درصد قندهاي محلول در آب مثبت و معني دار بود، در حالي که، همبستگي بين پروتئين خام و قندهاي محلول منفي و معني دار بود و اين روند در هر دو شرايط کاشت پايدار بود. همبستگي ژنتيکي بين قابليت هضم و پروتئين خام در کل منفي ولي مقدار آن کم و غيرمعني دار بود. رابطه بين عملکرد علوفه و قابليت هضم در دو محيط کاشت متفاوت بود، در کاشت فاصله دار، ضرايب همبستگي نزديک به صفر ولي در کشت متراکم، ضرايب منفي ولي غير معني دار بودند. عملکرد علوفه با قندهاي محلول همبستگي مثبت، ولي با درصد پروتئين خام همبستگي منفي و معني دار داشت.

hamkelasy . com

 • منبع : پارس کلوب
 • Tags: , , , ,

  هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

  دیدگاه شما

  شما باید وارد شوید تا بتوانید نظر بگذارید.

  تراوین

  دسته بندی

  متا

  جستجو